zapri

Registrirajte se in prihranite 5% pri vašem prvem nakupu. Registrirate se tukaj! (v emailu, ki ga dobite ob registraciji, boste dobili kodo za popust, ki jo potem vpišete na zaključku nakupa)

NAGRAJENKE NAGRADNE IGRE MARIBOR, so:

1.) Ljubica Došler Stare (prejme Mediblink merilnik krvnega tlaka M500)

2.) Danica Živkovič Žumer (prejme Mediblink ulgtrazvočni prenosni odganjalec komarjev M001)

3.) Daša Švenda (prejme 1x Pic solution hladilno-toplotno blazinico ThermoGel s prevleko in trakom 10 x 26 cm)

ČESTITAMO!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pravilnik nagradne igre MARIBOR

1. člen: Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre Maribor je podjetje Prolat d.o.o., Praproče 9a, 8210 Trebnje. Nagradna igra poteka na dogodku Zdravje v vsak dom, ki se odvija 11.6.2022 v Mariboru v Sloveniji.

2. člen: Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja 11.6.2022, v okviru zgoraj omenjenega dogodka

3. člen: Objava nagradne igre

Nagradna igra je objavljena na dogodku.

4. člen: Pogoji in navodila za sodelovanje v nagradni igri

Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno na dogodku izpolniti kupon za sodelovanje, na katerega sodelujoči napiše svoje podatke (ime, priimek in svoj e-naslov), s čimer sodeluje v žrebanju za nagrade. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči poda soglasje za obdelavo podatkov in prejemanje e-novic podjetja Prolat d.o.o., skladno z regulativo GDPR. Sodelujoči morajo biti državljani Republike Slovenije.

Nakup ni pogoj za sodelovanje.

5. člen: Nagradni sklad 

  • 1x Mediblink merilnik krvnega tlaka M500 v vrednosti 44,69 €
  • 1x Mediblink ultrazvočni prenosni odganjalec komarjev M001 v vrednosti 19,98 €
  • 1x Pic solution hladilno-toplotna blazinica ThermoGel s prevleko in trakom 10 x 26 cm v vrednosti 12,99 € 

Skupna vrednost nagrad znaša 77,66 €.

6. člen: Žrebanje in razglasitev nagrajencev

Izmed vseh sodelujočih bomo izžrebali 3 srečne nagrajence, ki bodo prejeli nagrade. Vsak sodelujoči lahko prejme samo eno nagrado. Vrstni red nagrad je določen naključno. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. Nagrade niso zamenljive za druge nagrade in niso izplačljive v gotovini.

Žrebanje se bo izvedlo v ponedeljek, 13.6.2022 ob 10. uri, na sedežu podjetja. Komisijo za nadzor žrebanja sestavljajo Maja Klemenčič, Luka Pintarič in Petra Papež. Pri izvedbi žrebanja bosta prisotna vsaj dva člana.

Nagrajenci bodo o izidu žrebanja obveščeni na svoj e-naslov, objavljeni pa bodo tudi na spletni strani www.prolat.si in sicer v ponedeljek, 13.6.2022. Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša, da se v primeru, da je izžreban, njegovo ime in priimek javno objavita.

Nagrade bodo nagrajenci prejeli po pošti. Pred tem bodo na svoj e-naslov prejeli obrazec Podatki za prevzem nagrade, ki ga bodo izpolnili (vnesli svoje podatke: ime, priimek, naslov, davčno številko in lastnoročni podpis) in ga v roku 7 delovni dni od prejema vrnili na e-naslov organizatorja nagradne igre.

7. člen: Obveznosti nagrajencev in prevzem nagrade

Osebne podatke nagrajencev organizator zbira in obdeluje za namen nagradne igre in akontacijo dohodnine. Nagrajenec je kot zavezanec za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) pred prevzemom nagrade dolžan na obrazec zapisati svojo davčno številko za namen akontacije dohodnine.

Tržna vrednost nagrade lahko presega 42 EUR, zato bo organizator za izžrebane nagrajence odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

Vrednost ene nagrade presega znesek 42 EUR, vrednost preostalih dveh nagrad pa tega zneska ne presega.

Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne želi predložiti, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil. Nagrade, namenjene tem udeležencem nagradnega natečaja, bodo ostale nepodeljene in jih organizator lahko uporabi za katerikoli drug namen.

Glavne nagrade bodo nagrajencem poslane po pošti. Če nagrajenec nagrade ne bo prevzel v roku 16 dni od prejema obvestila o nagradi, se smatra, da nagrade ne želi prevzeti in mu zapade pravica do nagrade. Organizator je oproščen vseh obveznosti do tega nagrajenca. 

8. člen: Zasebnost in varstvo podatkov

Organizator nagradne igre, podjetje Prolat d.o.o., se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih obdeloval izključno za namen izvedbe nagradne igre in obveščanja o prevzemu nagrade. Nagrajenci z izpolnitvijo obrazca Podatki za prevzem nagrade dajejo organizatorju osebno privoljenje, da se njegovi podatki uporabljajo za namen akontacije dohodnine. Sodelujoči z izpolnitvijo nagradnega kupona podajajo soglasje za obdelavo podatkov in prejemanje e-novic podjetja Prolat d.o.o., skladno z regulativo GDPR. 

9. člen: Ostale določbe

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja Prolat d.o.o. in njegovi ožji družinski člani ter druge fizične ali pravne osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa. V primeru, da je v nagradni igri izžrebana oseba, ki skladno s prejšnjim odstavkom ne bi smela sodelovati v nagradni igri ali mladoletna oseba, katere ne zastopa oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa, se takšni izžrebani osebi nagrada ne podeli in je v razmerju do nje organizator prost vseh obveznosti.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator prav tako ne odgovarja za napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci sprejemajo in soglašajo s pravili nagradne igre organizatorja. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil v primeru tehničnih ali komercialnih vzrokov.

10. člen: Pravila

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z dogodkom in izdajo nagrade. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti objavljeni na dogodku. Pravilnik nagradne igre je dostopen na dogodku in preko spletne strani www.prolat.si.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru spremenjenih okoliščin ali iz drugih utemeljenih razlogov spremeni oz. dopolni pravila te nagradne igre. Spremenjena oz. dopolnjena pravila bodo objavljena na spletni strani www.prolat.si.

11. člen: Prenehanje obvez

S trenutkom prevzema nagrade oz. po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu nagrade prenehajo vse obveze organizatorja do dobitnika.

12. člen: Prekinitev nagradne igre

Nagradna igre se lahko prekine v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere organizator ni odgovoren oz. jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Obvestilo o morebitni prekinitvi nagradne igre bo objavljeno na spletni strani www.prolat.si.

13. člen: Reševanje sporov

V primeru sporov, ki bi lahko nastali v zvezi s to nagradno igro, je pristojno sodišče v Novem mestu.

14. člen: Veljavnost pravil

Pravila pričnejo veljati z dnem 11.6.2022.

V Trebnjem, 9.6.2022

PROLAT d.o.o.