Pravilnik nagradne igre

Pravilnik nagradne igre Rogla 2023

1. člen: Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre Rogla 2023 je podjetje Prolat d.o.o., Praproče 9a, 8210 Trebnje. Nagradna igra poteka na dogodku Simpozij Sekcije farmacevtskih tehnikov, ki se odvija od 26.5. do 27.5.2023 na Rogli v Sloveniji.

2. člen: Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od 26.5. do 27.5.2023, v okviru zgoraj omenjenega dogodka.

3. člen: Objava nagradne igre

Nagradna igra je objavljena na dogodku in na www.prolat.si.

4. člen: Pogoji in navodila za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodeluje vsak obiskovalec razstavnega prostora Prolat na zgoraj omenjenem dogodku. Sodelujoči mora biti polnoletna oseba in državljan Republike Slovenije. Iz nagradnega bobna lahko izžreba en nagradni listek in prejme na njem zapisano nagrado. Vsak lahko izvleče samo en listek in prejme samo eno nagrado. Izvlečeni listek se nato likvidira, saj je število nagrad omejeno. Nakup ni pogoj za sodelovanje. Nagrade so vzorčni izdelki. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. Nagrade niso zamenljive za druge nagrade in niso izplačljive v gotovini.

5. člen: Nagradni sklad

 -          1x Pic solution Merilnik krvnega tlaka LiteRapid v vrednosti 41,99 €

-          39x Germo Multiusi dezinfekcijski gel za roke 75ml v vrednosti 2,98 €

-          40x Pic Obliž SiSilicon 2,5 x 7,2 cm 8x v vrednosti 3,89 €

-          10x Mediblink Samolepljivi povoj kožen 2,5 cm x 4,5 m M146 v vrednosti 1,99 €

-          9x Mediblink Samolepljivi povoj moder 2,5 cm x 4,5 m M143 v vrednosti 1,99 €

-          1x Ahat zapestnica s kristali roza v vrednosti 18,50 €

Skupna vrednost nagrad znaša 370,12 €.

6. člen: Zasebnost in varstvo podatkov

Organizator nagradne igre, podjetje Prolat d.o.o., se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih obdeloval izključno za namen izvedbe nagradne igre.

7. člen: Ostale določbe

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja Prolat d.o.o. in njegovi ožji družinski člani ter druge fizične ali pravne osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa. V primeru, da je v nagradni igri izžrebana oseba, ki skladno s prejšnjim odstavkom ne bi smela sodelovati v nagradni igri ali mladoletna oseba, katere ne zastopa oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa, se takšni izžrebani osebi nagrada ne podeli in je v razmerju do nje organizator prost vseh obveznosti.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci sprejemajo in soglašajo s pravili nagradne igre organizatorja. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil v primeru tehničnih ali komercialnih vzrokov.

8. člen: Pravila

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z dogodkom in izdajo nagrade. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljeni na dogodku in na www.prolat.si.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru spremenjenih okoliščin ali iz drugih utemeljenih razlogov spremeni oz. dopolni pravila te nagradne igre. Spremenjena oz. dopolnjena pravila bodo objavljena na spletni strani www.prolat.si.

9. člen: Prenehanje obvez

S trenutkom prevzema nagrade prenehajo vse obveze organizatorja do dobitnika.

10. člen: Prekinitev nagradne igre

Nagradna igre se lahko prekine v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere organizator ni odgovoren oz. jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Obvestilo o morebitni prekinitvi nagradne igre bo objavljeno na spletni strani www.prolat.si.

11. člen: Reševanje sporov

V primeru sporov, ki bi lahko nastali v zvezi s to nagradno igro, je pristojno sodišče v Novem mestu.

12. člen: Veljavnost pravil

Pravila pričnejo veljati z dnem 26.5.2023.

V Trebnjem, 25.5.2023

PROLAT d.o.o.